Design Thinking er en metode, der har dybe rødder i det amerikanske designbureau IDEO, der som pionerer indenfor brugerdreven design - med stor succes - har arbejdet med Design Thinking som anvendt metode igennem flere årtier.

Design Thinking metoden bruger elementer fra designerens værktøjskasse til at skabe innovative løsninger. Ved at anvende en Design Thinking metode baseres beslutninger i virksomheden på, hvad fremtidige kunder virkelig ønsker i stedet for på historiske data eller fornemmelser frem for facts.

Metoden består af 5 udviklingsfaser og er bygget op omkring en iterativ proces, hvor man i et dynamisk udviklingsforløb arbejder sig frem og tilbage mellem faserne, indtil man når frem til et brugbart og træfsikkert resultat.

Denne tilgang betyder, at man sikrer en mere intuitiv og agil proces, og at nødvendige justeringer sker rettidigt og uden betydelige omkostninger for virksomheden. Da metoden ligeledes baserer på en brugerdreven tilgang, sikres, at virksomheden udvikler koncepter med en bæredygtig forretningsmodel og med et målrettet fokus på at løse brugernes ”pains”.

Metoden er hurtig og nem og kan ved små virkningsfulde Design Thinking værktøjer integreres i langt de fleste processer i alle typer af virksomheder med målbare resultater til følge.

Visualisering af Design Thinking-metoden

De enkelte faser – kort fortalt

1. Empathize

Den første fase er indlevelse. Det handler om at observere og iagttage brugerne og indsamle så mange data som muligt. Ved hjælp af forskellige brugerundersøgelser opnår du en dyb indsigt i brugernes behov og livsverden og en forståelse for det problem, der skal løses. Denne første fase er helt afgørende, fordi den tillader dig at tilsidesætte dine egne og virksomhedens formodninger og forudindtagede holdninger.

2. Define

Den anden fase er problemidentifikation. I denne fase analyseres og samles alle data fra den første fase som brikker i et puslespil. Formålet er at nå frem til en konkretisering af hvilke kerneproblemstillinger, du har identificeret indtil videre -­‐ og at vende disse problemstillinger til muligheder, der kan udarbejdes kreative løsninger ud fra. Denne fase sikrer, at du har helt styr på problemstillingen, og at fokus er på at skabe innovative løsninger, der indfrier brugernes behov.

3. Ideate

Den tredje fase er idégenerering. I denne fase er du klar til at udvikle masser af kreative idéer. Stort og appetitligt. Med den forståelse du har indsamlet i de første 2 faser, får du nu kreativ frihed til at tænke ”ud af boksen”. Takket være de 2 første faser, sikrer du, at den kreative proces ikke stikker af, men styres i retning af nye innovative løsninger, der er langt mere træfsikre og relevante, end tilfældet ville have været, hvis du var startet med idégenereingen som den første fase, hvilket ofte er tilfældet i udviklingsprocesser.

4. Prototype

Den fjerde fase handler om udvikling af prototyper. Ud fra de mange idéer og forskellige perspektiver på at løse problemstillingen, er det nu tid til at konkretisere et antal prototyper. Fokus er ikke på at skabe færdige, gennemarbejdede eller detaljerede produkter. Metoden er derimod ”quick-­‐and-­‐dirty”, og enkle visualiseringer og simple modeller er at foretrække. De skal være hurtige og billige at fremstille, og de skal kunne formidle idéerne, så de kan præsenteres og forstås af andre.

5. Test

Den femte fase handler om test af den samlede idé. Her bruger du modellerne fra prototypefasen til at få brugbar og detaljeret feedback på dine løsninger. Nogle input vil kræve mindre tilpasninger, der hurtigt kan justeres og forbedre løsningen. Andre input vil kræve, at du skal lidt tilbage i Design Thinking processen og gentage nogle af øvelserne. Det korte af det lange er, at du ved denne metode hurtigere, mere præcist og træfsikkert kommer frem til en innovativ løsning, der kan imødekomme dine brugeres behov bedst muligt.