Ny rapport fra Statens IT-råd understreger behovet for kompetencer indenfor IT-sikkerhed.  

En rapport fra Statens it-råd viser, at staten mangler folk, der kan arbejde med samfundskritiske IT-systemer.  

Der er simpelthen ikke nok folk med kompetencer indenfor IT-sikkerhed til at dække behovet på både det private arbejdsmarked og i de offentlige organisationer.  

Forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst, påpeger overfor DR, at de relevante uddannelser ikke bliver prioriteret – og at der ligefrem bliver skåret på antallet af pladser. 

Et let tiltag: Fjern dimensionering 

Mange IT-uddannelser i Danmark er underlagt dimensionering, så antallet af studiepladser er begrænset.  

Det er en helt åbenlys og unødvendig barriere – der ovenikøbet er nem at gøre noget ved, påpeger uddannelsesdirektør på KEA, Katja Munch Thorsen. Katja Munch Thorsen 600x400

“Dimensionering af IT-uddannelser har store konsekvenser for både offentlige organisationer og private virksomheder. På KEA kunne vi uddanne langt flere på uddannelser som datamatiker og IT-teknolog, hvis bare vi fik lov til at åbne pladser svarende til søgningen. Det er så let et tiltag: Fjern dimensioneringen på uddannelser, hvor der helt tydeligt er mangel på dimittender,” siger hun. 

Undervisning i IT-sikkerhed er en del af begge uddannelser, og de giver også adgang til top up-uddannelsen i IT-sikkerhed, som giver langt mere specialiserede kompetencer. 

Problemet forplanter sig i hele systemet 

Også på videreuddannelser indenfor IT-sikkerhed viser problemet sig. 

Her er der ikke begrænsning på antallet af studiepladser - men puljen af ansøgere er naturligt begrænset af antallet med generelle IT-kompetencer og –jobs. 

Relevant uddannelse og erhvervserfaring er nemlig nødvendigt, hvis man vil videreuddanne sig senere i livet - fx med en Diplomuddannelse i IT-sikkerhed

Det er derfor en forudsætning, at der generelt bliver optaget flere på IT-uddannelser, hvis Danmark vil have flere specialister indenfor IT-sikkerhed, siger Katja Munch Thorsen. 

“Efterspørgslen på IT-kompetencer er generelt høj, men særligt indenfor IT-sikkerhed er problemet helt åbenlyst kritisk. Når arbejdsmarkedet skriger på arbejdskraften, og interessen for uddannelserne er der, virker det direkte dumt, at vi må afvise kvalificerede ansøgere. Det kan ikke klares med videreuddannelse alene – for problemet forplanter sig i hele uddannelsessystemet.”  

Er du interesseret i IT-sikkerhed?

Martin Lund Mogensen fik mere faglig ballast, nye bekendtskaber og et nyt job - og fornyet glæde ved sit arbejde ved at tage uddannelsen Diplom i IT-sikkerhed.

Læs Martins historie her

Du kan også deltage i det gratis webinar "Forstå NIS2 og Danmarks syn på IT-sikkerhed" og på 30 minutter blive klogere på NIS2 og Diplom i IT-sikkerhed.

Tilmeld dig webinaret om IT-sikkerhed