Når man er ung og skal vælge karrierevej, virker det ofte som om, at der kun er én acceptabel rækkefølge: Først uddannelse og så i job. Men uddannelse og job skal tænkes mere cirkulært. Det mener Tobias Hart på 23 år, der netop er dimitteret fra KEA Efteruddannelse.

Selv var Tobias Hart i handelsskoletiden godt i gang med at følge den traditionelle uddannelsesvej: Først en ungdomsuddannelse og så på sigt universitetet og dernæst en karriere. Det var ikke et bevidst valg; det var nærmest ikke engang et valg. Gymnasiet og dernæst universitetet og mange år på skolebænken som adgangsvej til et spændende job var den eneste vej, han havde hørt om og kendte til. Men det skulle hurtigt ændre sig.

Ved siden af handelsskolen arbejdede Tobias på McDonalds, som har et veludviklet uddannelsesprogram, som de udbyder i samarbejde med blandt andre KEA, og da Tobias blev student, var McDonalds hurtige til at tilbyde ham en karriere inden for retailbranchen.

"Jeg blev hurtigt daglig leder i min egen restaurant, og det her med at få en masse ansvar, og også ansvar for andre mennesker, var bare enormt givende for mig. Det var lidt som med sådan en russisk Babuska; jeg følte, at der var flere og flere lag, der åbnede sig op, efterhånden som jeg arbejdede som leder i praksis, og jeg lærte bare mere og mere," fortæller Tobias.

Praksis først, så teori

Tobias havde i sin tid på handelsskolen ikke været synderligt begejstret for at skrive lange opgaver om fiktive problemstillinger, og derfor var det ikke lige med det samme, at han skulle videre på en videregående uddannelse, som han umiddelbart så foran sig som næste skridt i sit uddannelsesliv. Indtil McDonalds tilbød ham uddannelsen Akademiuddannelsen (AU) i Retail på KEA ved siden af sit arbejde:

"Jeg kendte slet ikke til den del af uddannelsessystemet, at man kunne studere ved siden af sit arbejde, men det gav med det samme bare langt bedre mening for mig at have et arbejde og så supplere med teoretisk viden til at understøtte netop dét arbejde. Igennem hele uddannelsen har jeg kunne inddrage de udfordringer, jeg har stået med i det daglige, og så forstå dem teoretisk og finde en løsning på dem. Det har været en virkelig fed måde at lære på," fortæller Tobias og fortsætter:

"På handelsskolen var undervisningen meget teoretisk, men på AU i Retail har vi hele tiden taget udgangspunkt i vores egen virksomhed og egne medarbejdere, når vi gennemgik de forskellige teorier, og det var bare klokkeklart for mig, hvordan teorierne passede på min dagligdag. Det gav mig en kæmpe glæde ved at tage uddannelsen, at jeg fik en bedre forståelse for, hvorfor de ting i min dagligdag, jeg gik og var frustreret over, var, som de var, og hvordan jeg så skulle håndtere dem. Det har gjort, at jeg har lært utroligt meget om mig selv under uddannelsen."

Tobias i Compacon. Foto: Compacon

Det ordinære uddannelsessystem er ikke den eneste vej til en uddannelse

Uddannelsen AU i Retail er en såkaldt efter- og videreuddannelse. Det vil sige, at den i modsætning til uddannelserne i det ordinære uddannelsessystem er egenfinansieret og er ikke SU-berettiget. Formålet med efter-videreuddannelser er ifølge Børne- og Undervisningsministeriet at gøre det muligt at uddanne og dygtiggøre sig gennem hele livet, og Tobias ville ønske, at flere unge ved, at der findes netop den vej for folk som ham, som lærer bedst, hvis de kombinerer arbejde og uddannelse:

"Det har virkelig været en øjenåbner for mig at tage uddannelsen og finde ud af, hvordan Uddannelsesdanmark er skruet sammen, og at der er de her efteruddannelsesmuligheder. Man behøver ikke følge det ordinære uddannelsessystem, hvis det ikke er det, man vil. Jeg havde behov for en anden vej og nogle andre muligheder, og det har jeg fået," siger Tobias og fortsætter:

"Jeg tror, at uddannelsessystemet med tiden bliver langt mere fragmenteret i modsætning til den ensformighed, jeg har oplevet i mine teenageår. Jeg kan se, at det bliver mere og mere normalt at tilbyde folkeskoleelever mange forskellige typer uddannelser og ikke kun gymnasiet, og det er virkelig godt. Det er så vigtigt, at man understøtter de unge i at finde deres eget personlige kald," siger Tobias.

Man behøver ikke følge det ordinære uddannelsessystem, hvis det ikke er det, man vil. Jeg havde behov for en anden vej og nogle andre muligheder, og det har jeg fået.

 

Netop den personlige og individuelle tilgang til uddannelse er ifølge Tobias altafgørende for at bygge den fremtid, man drømmer om, og som gør én glad:

"Et eksamenspapir er ikke alt og siger ikke noget i sig selv; det er din egen indstilling og vej igennem dit liv og arbejdsliv, der gør dig til den, du er. Min største forhåbning er, at flere tør gøre det, de kan lide, i stedet for kun at gå efter det sikre valg. Efter-videreuddannelse giver virkelig gode muligheder igennem hele livet. Jeg skal uddanne mig mere igennem hele livet, og her vil jeg helt klart vende tilbage til KEA."

Selv er Tobias fortsat godt i gang med at udbygge sine muligheder på sin karriererejse. Han arbejder i dag som projektkoordinator i virksomheden Compacon, hvor han gør brug af rigtig mange af de værktøjer, han har lært på AU i Retail.