Med en diplomuddannelse i Digital Konceptudvikling bliver du klædt på til både nutidige og fremtidige digitale udfordringer - og får samtidig papir på din viden