Knæk årsregnskabskoden, forstå lovgivningen og bliv styrket i at beskrive, analysere, opstille og formidle regnskabsanalyser og kreditvurderinger.

Årsregnskaber kan være svære at forstå, men med modulet Årsrapport og regnskabsanalyse bliver du præsenteret for hovedprincipperne i regnskabslovgivning, herunder bogførings- og årsregnskabsloven.

Du opnår kompetencerne til fagligt og tværfagligt at samarbejde med kolleger i forhold til opgaver omkring virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse.

Du vil i en struktureret sammenhæng tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse, samt få værktøjer til afdækning og styring af risici i forhold til regnskabet. Du bliver derved skarp til at se sammenhænge mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering.