Afgangsprojektet for Diplom i Ledelse træner dig i at identificere problemstillinger inden for alle aspekter af ledelse. Du anvender al din viden fra undervisningen på Diplom i Ledelse til at analysere dig frem til mulige løsninger og handlemuligheder – og præsentere dem på et solidt fagligt fundament. 

Du bliver kvalificeret til at bruge videnskabelig metode til at finde og formidle praktiske løsninger på virkelige ledelsesproblemer. Desuden bliver du klædt på til at forsvare og indgå i dialog om dine løsningsforslag. 

Med afgangsprojektet cementerer du, at du mestrer samspillet mellem teori, metode og empiri. Derudover får du styrket dine evner til at skrive og strukturere et større projekt. 

De færdigheder, du får skærpet gennem afgangsprojektet, vil skærpe din troværdighed og gennemslagskraft i dit fremtidige arbejde som leder. 

Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler. Du skal derfor uddybe dit arbejde med: 

  • Videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver 
  • Projektopgaveskrivning 
  • Din professionelle kompetenceudvikling