Ved Afgangsprojekt i Diplom i Ledelse kvalificerer du dig til at kunne identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisorienteret ledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. 

Arbejdet med Afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med

  • videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
  • projektopgaveskrivning
  • din professionelle kompetenceudvikling