Med Butiksoptimering får du en forståelse for virksomhedens profil og de strategiske valg, der skal tages for at underbygge profilen.

På modulet Butiksoptimering bliver du i stand til selvstændigt at kunne driftsoptimere butikkens arbejdsrutiner. På baggrund af analyser og teoretiske metoder lærer du at udvikle, gennemføre og vedligeholde rutiner i butikken. 

Du får undervisning i de grundlæggende ressourcestyringsprincipper i praksis for derigennem at kunne optimere driften. Du lærer ligeledes om planlægningsværktøjer til styring af lager og butiksareal.