Funktionsafprøvning er blevet en disciplin, som alle projekter skal afleveres efter.

Dette fagmodul sigter mod at give medarbejdere, der har viden om bygningsautomatiksystemer, viden og metoder til at gennemføre den lovpligtige funktionsafprøvning i forbindelse med aflevering.