Modulet har fokus på den nyeste viden om demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv, herunder de sammenhænge der er mellem skader i hjernen grundet demens og den adfærd borgere med demens udviser.

På modulet tilegner du dig kompetencer til at vurdere praksisnære problemstillinger i relation til borgere med demens.

Du lærer at anvende neuropædagogiske såvel som socialpædagogiske metoder samt bidrage til udviklingsorienterede tiltag af demensindsatsen i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.