Den strategiske HR-funktion sætter dig i stand til at prioritere HR-indsatser, der understøtter virksomhedens strategi og forretningsmæssige behov.

Modulet Den strategiske HR-funktion giver dig en indgående forståelse for egen rollevaretagelse og for HR-funktionens strategiske rolle i at sikre en god overensstemmelse mellem organisationens behov og HR-indsatsen. Du bliver introduceret til centrale HR-begreber så som HR udefra og ind samt klassiske teorier.

Modulet er obligatorisk og knytter sig til AKADEMIUDDANNELSEN I HR.

Vi anbefaler, at du tager dette modul EFTER du har taget to valgfrie moduler samt det obligatoriske modul: ORGANISATIONSUDVIKLING I HR-PERSPEKTIV. Hermed har du gode forudsætninger for at få et godt udbytte af modulet.