Vil du blive klogere på ejendomsmæglerens ansvar og pligter, samt lovene omkring boligsalg?

På modulet Ejendomshandel 1 får du både den teoretiske og praktiske viden om forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom.

Du får indsigt i ejendomsmæglerens ansvar og pligter, og du lærer at anvende de hovedlove og regler, der gælder i forbindelse med ejendomshandel og salg af boliger.

Faget er et retningsspecifikt modul inden for retningen Ejendomsmægler på akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.