På Ejendomshandel 2 får du viden om særlovgivning ved køb og salg af ejerboliger.

Du får bl.a. kompetencer til at beregne finansiering ud fra en kontantpris og til at rådgive om finansieringsløsninger.

Faget er et retningsspecifikt modul inden for retningen Ejendomsmægler på akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.