Få indsigt i energiøkonomi og miljømæssige vurderingsmetoder.

I dette modul fokuserer vi på, hvordan man indfører forrentning og miljøøkonomi i beregningerne af effekten ved gennemførelse af projekter. I større og større omfang efterspørges beregning af en bygningskomponents miljøbelastning og beregninger af de miljøøkonomiske konsekvenser af forskellige valg.

På dette modul lærer du at indtænke miljøbelastning ved bestemte materialevalg som en del af de overvejelser, du gør dig undervejs.