Vil du lære at udarbejde planer for energibesparende tiltag i bygninger og anlæg - og at præsentere og argumentere for dine forslag?

Modulet Energirigtig projektering giver dig kompetencer indenfor projektering af renovering eller nybyg. Du vil få metode, systematik  og teknik til at udføre energirigtig projektering.

Du vil på dette modul blive i stand til at kunne gennemføre energianalyse og på baggrund af denne beregne effekterne af energibesparende projekter. Du vil også få indsigt i energiledelse og blive klædt på til at kunne vurdere forventede effekter af gennemførte projekter.