Skal dine projekter minimere energiforbruget, omkostningerne og deres miljømæssige belastning? Få rådgivningsværktøjer hos KEA.

Efter forløbet kan du udvikle og formidle planer for, hvordan energibesparende foranstaltninger i bygninger og anlæg skal implementeres. Og du kan rådgive om aktuelle afgifter og tilskudsmuligheder i forbindelse med energioptimering og investeringer.

Du lærer at vurdere og diskutere energimæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved investeringer – og at bedømme helhedsløsningers samfundsmæssige konsekvenser.

Du bliver klædt på til at anvende energianalyse og energiforbrugsberegninger til at udarbejde energibesparende projekter. Desuden lærer du at vælge løsninger og materialer, som både er rentable og energirigtige, i forbindelse med projekteringen.

Endelig lærer du at præsentere energi- og miljøøkonomiske konsekvenser for en kunde. Dette kan være grunden til at kunden rent faktisk gennemfører de projekter du foreslår!

Du skal have gennemført fagmodulet Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger (fagmodul C) for at deltage på dette fagmodul.