Har du afsluttet en AU i Økonomi og ressourcestyring eller er Markedsføringsøkonom/Markedsøkonom og vil gerne læse videre på HD 2. del på CBS, så er det er krav, at du består modulet Erhvervsøkonomisk metode.

Erhvervsøkonomisk Metode har som mål at udvikle din metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Opøvelse af en sådan systematisk arbejdsmetode vil være af stor værdi i forbindelse med dit daglige arbejde i praksis, og det vil være en forudsætning for at kunne gennemføre de videre studier på HD 2. del.

Du trænes i at kunne formulere et erhvervsøkonomisk problem, designe en undersøgelse, indsamle, bearbejde, analysere og tolke data, samt hvordan en undersøgelse bliver kvalitetssikret og formidlet. I forlængelse heraf skal du kunne operationalisere begreberne i problemformuleringen og i de undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst. Du bliver også trænet i at søge inspiration i relevante teorier og modeller ved arbejdet med praktiske problemer.

KEA udbyder i samarbejde med CBS HD Erhvervsøkonomisk metode hvert forår. Hos os får du små hold med engagerede og nærværende undervisere, som har god erfaring med at undervise studerende med stor praksiserfaring. Vi udbyder Erhvervsøkonomisk metode om foråret, hvilket betyder, at du kan afslutte modulet, inden du starter på din HD 2. del efter sommerferien.