Personret, hæftelse, virksomhedsformer og tinglysning – lær at omsætte juridisk teori, så det giver mening for dig og din virksomhed.

På Erhvervsjura i den finansielle sektor giver vi dig en grundlæggende juridisk helhedsforståelse, og lærer dig at identificere, analysere og beskrive og komme med løsningsforslag på juridiske problemstillinger i relation til finansiel rådgivning på både sektor- og brancheniveau.

Vi fokuserer samtidig på at give dig en forståelse for, hvornår der i en konkret situation er behov for at søge yderligere juridisk bistand og derved undgå at bringe din finansielle virksomhed i et erstatningsansvar.

Erhvervsjura i den finansielle sektor er et obligatorisk fag på AKADEMIUDDANNELSEN I FINANSIEL RÅDGIVNING.