Vil du være med til at styrke din virksomheds konkurrenceevne i en stadig mere globaliseret og kompleks verden? Så kan modulet Global økonomi give dig den nødvendige økonomiske og samfundsmæssige indsigt.

Verdens økonomier er bundet tæt sammen i et net, hvor en begivenhed i et land hurtigt forplanter sig på tværs af landegrænser. Derfor bliver mange nationale og internationale aktører påvirkede af den internationale økonomi, og det kræver viden at gennemskue de komplicerede sammenhænge bag.

Global økonomi giver dig overblik over internationale økonomiske sammenhænge. Du får en bred viden om global markedsøkonomi, samfundsforhold og de økonomiske sammenhænge og politikker, der ligger bag.

Du lærer de økonomiske grundbegreber og kredsløb at kende, og du får styr på de forskellige knapper, politikere og økonomer kan skrue på for at regulere den samfundsøkonomiske balance. Du får også en grundig indføring i det internationale samfund. Undervisningen fokuserer således på bl.a. prisdannelse, offentlige indgreb, arbejdsmarked og inflation.

Du bliver desuden klogere på penge- og valutamarkedet, økonomisk politik og faktorer som vækst og konjunkturer.