Kom yderligere i dybden med videnskabelig metode, epidemologiske grundbegreber og deskriptiv statistik, og få viden om etiske og juridiske retningslinjer i forbindelse med videnskabelige undersøgelser.

Er du uddannet optiker (inden optometristuddannelsen blev til en professionsbachelor)? Og ønsker du at bygge ovenpå med KANDIDATUDDANNELSEN I OPTOMETRI OG SYNSVIDENSKAB på Århus Universitet? Så skal du have minimum 15 ECTS fra en sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelse. 

På KEA udbyder vi 3 moduler inden for Grundlæggende Videnskab som enkeltfag under lov om åben uddannelse.

Dette kursus er en fortsættelse af Grundlæggende videnskab 1.

Modulerne består hver af 5 ECTS points og følger undervisningen på bacheloruddannelsen. Hvert modul afsluttes med en eksamen og ligger efter hinanden, så man inden årets slut kan opnå de 15 ECTS points.

Undervisningen vil ligge om formiddagen på de samme 2 ugedage året igennem.