Kom yderligere i dybden med biostatistik og epidemiologi og lær om brugen af statiske tests og variabler.

Er du uddannet optiker (inden optometristuddannelsen blev til en professionsbachelor)? Og ønsker du at bygge ovenpå med KANDIDATUDDANNELSEN I OPTOMETRI OG SYNSVIDENSKAB på Århus Universitet? Så skal du have minimum 15 ECTS fra en sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelse. 

På KEA udbyder vi 3 moduler inden for Grundlæggende Videnskab som enkeltfag under lov om åben uddannelse.

Dette kursus er en fortsættelse af Grundlæggende videnskab 1 og Grundlæggende videnskab 2.

Kurset består af to dele. En første del hvor yderligere test gennemgås, og der gives en introduktion til statistikprogram.

I anden del arbejder du med problemstillinger efter dit eget valg. Du må også gerne arbejde med dit eget datamateriale.

En del af kurset foregår som fjernundervisning.