Hvis du vil have en professionel HR-uddannelse er modulet HR’s servicering af linjeledelsen et rigtig godt startsted.

HR´s servicering af linjeledelsen giver dig en indgående forståelse for, hvad HR og HR praksis er.

Du bliver dermed i stand til med en professionel HR-tilgang at tage aktiv del i værdiskabende samarbejdsprocesser med linjeledelsen og andre relevante aktører.

Du vil blive introduceret til relevante HR-værktøjer og vil kunne gennemføre HR-relaterede opgaver i praksis inden for felterne tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere.

HR's servicering af linjeledelsen er et valgfrit fag på Akademiuddannelsen i HR