Ventilationsanlæg er standard i større bygninger, men hvordan fungerer de egentlig? Hvilke indeklimaparametre kan du måle på for at finde ud af, hvad status er? 

Hvad kan brugere forvente, og hvad kan de ikke forvente?

Hvordan skal indeklimaparametrene være indstillede, så der både er behageligt, og at bygningerne drives effektivt?

Indeklimaet betyder meget for en bygnings drift og energiudgifterne.

Med dette fagmodul bliver du klogere på, hvordan du kan analysere og løse problemer med de tekniske installationer.