Lær, hvordan du bedst muligt håndterer arbejdet med udsatte og skrøbelige persongrupper.

Modulet har fokus på udvikling af tværfaglige indsatsområder, eksempelvis velfærdsteknologi, demens, rehabilitering/recovery og sundhedsinnovation. Du får kompetencer til at indgå i samskabelsesprocesser, der bidrager til implementering af udviklingsorienterede og innovative tiltag i relation til et udvalgt indsatsområde inden for eget praksisfelt.