Vil du lære, hvordan du håndterer udfordringer, når borgere har flere konkurrerende lidelser?

Modulet har fokus på udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis, hvor pleje og omsorg for borgere med eksempelvis flere konkurrerende lidelser (somatiske såvel som psykiske), kulturelle mønstre og misbrug kræver specialiseret viden, erfaringer og kompetencer.

På modulet lærer du at vurdere og håndtere multikomplekse problemstillinger med henblik på at styrke borgerens mestringsevne og handlekompetence.