Lær at rådgive om alle ejendomshandlens faser.

På modulet Omsætning af fast ejendom lærer du at anvende de juridiske regler, der er relevante for ejendomsmæglerens arbejdsopgaver i relation til håndtering af dokumenter i praksis.

Du skal kunne yde kunderådgivning i alle ejendomshandlens faser i relation til de udarbejdede dokumenter - herunder kunne afgøre, hvornår der skal henvises til at søge anden sagkyndig bistand.

Du får indsigt i byggetekniske forhold ved boliger og byggelovgivning.