Vil du træffe bedre ledelsesbeslutninger? Så lær at forstå de faktorer, som bør påvirke dine valg – og altid påvirker resultatet af dem. 

Efter fagmodulet kan du forstå samspillet mellem faktorer som organisation, udvikling og samskabelse samt ledelse, styring og strategier. Med din nye viden kan du lede organisationen hen imod de langsigtede mål ad en vej med færre usikkerheder.

Du får redskaber til at tilrettelægge, implementere og forankre strategi og styring. I den forbindelse lærer du at analysere sammenhænge mellem strategier, tilgængelige ressourcer og organisatoriske faktorer som kultur, struktur og processer.

Forløbet lærer dig altså at inddrage rigtig mange faktorer i dine overvejelser som leder. Dermed bliver du kvalificeret til at træffe mere velinformerede og målrettede beslutninger til gavn for organisationen.

Du lærer også at kommunikere på et sprog, som skaber mening og legitimitet overfor interessenter. Og du bliver klædt på til at lede og forankre (tvær)organisatoriske processer.