Forskning viser, at følelser smitter – og at lederens følelser smitter mest!

Positiv psykologi er studiet af, hvordan mennesket fungerer bedst. Nyeste forskning giver indblik i sammenhængen mellem vores trivsel og evne til at præstere godt. En moderne leder forventes at have dette menneskelige indblik, således at du som leder formår at skabe trivsel, motivation og psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Positiv psykologi i ledelse handler om, hvordan du som leder kan bruge den positive psykologi som redskab til at øge din egen trivsel, arbejdsglæde og handlekraft i lederjobbet.

Som menneske vokser og lærer vi mest, når vi bruger vores styrker og gør det, vi er gode til. For dig som leder er det afgørende ikke blot at kende dine medarbejderes styrker og følelser, men først og fremmest at kende dine egne følelser, dine styrker og vide, hvordan de bedst bringes i spil.

Positiv psykologi i ledelse er et valgfag på Akademiuddannelse i Ledelse.