Få fokus på rammerne for den professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren.

Med Professionel praksis får du kompetencerne til at håndtere praksisnære problemstillinger og til at kunne opstille og vælge relevante handlemuligheder. Du lærer at indgå i og varetage samarbejde med borgeren ud fra borgerens behov og situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet.

Du får redskaber til at håndtere konfliktsituationer, som kan opstå i samarbejdet mellem professionelle, borgere, pårørende og/eller kolleger.

Modulet har primært fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for den professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren og samarbejdspartnere.