På modulet lærer du de grundlæggende principper og teknikker for programmering i et moderne programmeringssprog.

Målet er, at du kan udarbejde programmer til løsning af simple problemstillinger. På modulet bliver du fortrolig med udvalgte programbiblioteker, og du lærer at anvende det udviklingsmiljø, der er knyttet til det valgte programmeringssprog.  

Modulet er obligatorisk på AU i Informationsteknologi.