Få kompetencerne til både at rådgive og projektstyre

På modulet Projektledelse og entreprisestyring (VVS) lærer du at anvende værktøjer og metoder til at opbygge en projektorganisation.

Du får således kompetencer og værktøjer til at håndtere rollen både som rådgiver og som projekt- eller entrepriseleder.

Du vil lære værktøjer indenfor planlægning, organisering og ledelse, som både bruges ved projekter og entrepriser.

Du vil således blive klogere på din funktion som projekt- eller entrepriseleder, og vide præcis hvilke roller og ansvarsområder, der er væsentlige ved udførsel af projekter og entrepriser.