Bliv skarp på reguleringssløjfer og optimering af reguleringsanlæg.

På modulet lærer du om reguleringsteknologi, transmittere i procesanlæg og dataopsamling samt indkøring og optimering af reguleringssløjfer.

Ligeledes bliver du i stand til at gennemføre optimering af et procesanlæg og analysere og dokumentere effekten heraf.