Bliv skarp på reguleringssløjfer og optimering af reguleringsanlæg.

På modulet lærer du om reguleringsteknologi, transmittere i procesanlæg og dataopsamling samt indkøring og optimering af reguleringssløjfer.

Ligeledes bliver du i stand til at gennemføre optimering af et procesanlæg og analysere og dokumentere effekten heraf.

Du skal have gennemført og bestået modulet UDVIKLING AF AUTOMATISKE STYRINGER, før du starter på dette modul.