Du får forudsætninger for at opstille en klasse B-årsrapport og selvstændigt udføre de mest almindelige revisionshandlinger.

På modulet Revision og årsrapport får du et overblik over reglerne for udarbejdelse af selskabsregnskaber for klasse B virksomheder samt for revision af samme virksomhedstyper, så du selvstændigt kan opstille en klasse B årsrapport og udføre de mest almindelige revisionshandlinger.

Du lærer desuden at kombinere din faglige viden med en metodemæssig indsigt, så du kan analysere og vurdere praktiske problemstillinger i forbindelse med finansiel rådgivning.

Ud over de generelle adgangsbetingelser, anbefaler vi, at du har et grundlæggende kendskab til bogføring og det dobbelte bogholderis principper om debet og kredit.