Planlæg og koordiner det sammenhængende forløb, så oplevelsen af sammenhæng fremmes hos borger og organisation

Modulet har fokus på de arbejdsprocesser, der er grundlæggende for at skabe sammenhæng i den sundhedsfaglige indsats i forbindelse med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

Du opnår kompetencer til at skabe rammer for koordinering, samarbejde og kommunikation på tværs af forskellige sektorer med henblik på at understøtte borgere og pårørende og deres oplevelse af sammenhæng.