Få værktøjerne til hvordan du som sundhedsprofessionel kan kommunikere og agere i forhold til borgerens seksualitet og seksuelle udfordringer.

Både ældre og syge mennesker kan opleve, at deres behov for intimitet og nærvær ikke tages alvorligt, når de har behov for pleje, fordi der ikke er et professionelt rum til at tale om, hvilke seksuelle forandringer der sker mentalt og fysisk i takt med, at vi bliver ældre eller syge.

Når et menneske bliver udfordret af sygdomme i hjernen, kan det påvirke den måde, deres følelser og behov kommer til udtryk på.

Som medarbejder med omsorgsopgaver kan man også opleve, at nogle borgere har en problematisk adfærd, der kan komme til udtryk enten verbalt eller fysisk. 

Kurset henvender sig til sundhedsprofessionelle, pædagoger og andre med borgerkontakt. Kurset varer tre dage.