Lær, hvordan du bedst muligt håndterer arbejdet med udsatte og skrøbelige persongrupper.

Modulet har fokus på borgere i udsatte positioner. Derudover vil du lære om de levevilkår, der kendetegner udsatte borgere, herunder borgere med demens.

Du opnår kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde med inddragelse af borgeren, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.