Har du et ønske om blive bedre til at tage de rette beslutninger på baggrund af en grundig statistisk analyse? Modulet Statistik udvikler dine statistiske kompetencer og giver dig indsigt i at indsamle, analysere og vurdere data.

Med Statistik får du viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder, så du kan udarbejde og fortolke økonomiske analyser.

Du bliver introduceret til matematisk statistik, som gør dig endnu bedre til at jonglere med dataanalyse, sandsynlighed og statistisk usikkerhed.

Statistik siger noget om fortiden, men kan også hjælpe til at spå om fremtiden. Statistiske analyser danner derved grundlag for en lang række professionelle beslutninger, og troværdige økonomiske analyser er uundværlige værktøjer på direktionsgangen.

Der er stor fokus på, hvordan du omsætter de statistiske metoder og teorier til dine arbejdsmæssige udfordringer.