Sæt juraen i spil på strategisk niveau. 

Efter fagmodulet kan du styrke ledelses- og forretningsmæssige beslutninger ved at anlægge et juridisk perspektiv på det strategiske arbejde. Med dine nye færdigheder kan du støtte op om organisationens øverste ledelse.

Du lærer om de regler, som regulerer organisationen. På det grundlag kan du vurdere de juridiske risici på strategisk niveau. Du kan også forebygge, at de bliver til problemer.

Du får redskaber til at kende forskel på juridisk, strategisk og omdømmemæssig risiko – og til at udvikle kontrolstrukturer i forhold til organisationens strategi.

Forløbet kvalificerer dig til at forhindre potentielt bekostelige fejl på højeste ledelsesniveau.

Strategi i juridisk perspektiv er et valgfag på Akademiuddannelse i Ledelse.