Strategisk kompetenceudvikling kvalificerer dig til at kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, der opstår for HR-funktionen i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling.

Med modulet vil du - med en professionel tilgang - kunne deltage igangsættende og aktivt i virksomhedens faglige og tværfaglige samarbejde om strategisk kompetenceudvikling på en måde, der sikrer overensstemmelse med virksomhedens mål og strategi.

Du lærer at udvikle de ressourcer, der er tilgængelige i din virksomhed, og dermed skabe større effekt af virksomhedens kompetenceudvikling. Du kommer til at arbejde strategisk med læringsudbytte og effekt – både på det individuelle plan og for grupper.

Modulet er obligatorisk og knytter sig til Akademiuddannelsen i HR.

Du kan både tage dette modul som en del af din akademiuddannelse eller som et enkelt stående modul, fordi du arbejder med opgaver inden for området.

Ønsker du en hel akademiuddannelse i HR anbefaler vi, at du tager dette modul som det sidste før dit afgangsprojekt – dvs. EFTER at du har taget to valgfrie moduler samt de obligatoriske moduler Organisationsudvikling i HR-perspektiv og Den strategiske HR-funktion.