Du får redskaber til at vurdere og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger i en finansiel virksomhed.

På modulet Virksomhedens investering og finansiering får du indsigt i anvendelsen af relevante modeller og metoder til løsningen af erhvervsøkonomiske problemer. Du får fx kompetencer til at rådgive kunder og træffe ledelsesmæssige beslutninger.

Faget er et retningsspecifikt modul inden for retningen Bank og realkredit på akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.