Efter de obligatoriske moduler skal du skrive en projektopgave og tage en delautorisationsprøve for at opnå delautorisation på området for vand- og afløbsinstallationer.