Med et kursus i betonreparationer kan du dokumentere din viden, færdigheder og kompetencer indenfor projektering, specifikation og udførelse af beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner i Danmark ifølge DS/EN 1504-9 og DS 2425.