Fagområdet optometri er i stadig udvikling med nye arbejdsopgaver samt nye teknikker og metoder til eksisterende arbejdsopgaver. KEAs efteruddannelser i Optometri er for dig, som er færdiguddannet og autoriseret optometrist eller optiker.

Vores kurser i Optometri varer 1, 2 eller 3 hele dage. Alle vores kurser er på Optikernes Kompetenceudviklingsfonds positivliste, og undervisningen foregår på KEA (Guldbergsgade 29N, 2200 KBH N).

Undervisningen varetages af optometristuddannelsens fuldtidsansatte lektorer og adjunkter.

Hvis du er uddannet optiker, inden uddannelsen blev til en professionsbachelor, kan du tage et undervisningsforløb i Videnskabelige Metoder. Forløbet er ECTS-givende og varer et år.

Undervisningsforløbet er nødvendigt, hvis du ønsker at søge ind på kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab på Aarhus Universitet (og ikke har en professionsbachelor).

I Danmark er det ikke muligt at opnå autorisation som kontaktlinseoptiker.