Vil du opdateres på problemorienterede synsundersøgelser og relevante diagnoser, du kan finde via synsundersøgelsen? Og vil du få helt styr på prismekorrektioner, akkommodation og vergens?