Få styrket dine kompetencer og opdateret din viden indenfor informationsteknologi og IT-sikkerhed.

Vores efteruddannelser inden for IT har udover teknisk dybde et gennemgående fokus på forretningsforståelse og virksomhedsdrift. Det sikrer, at du med det samme kan omsætte din uddannelse i konkret handling og dermed kan give endnu højere værdi til din virksomhed.

Vi har uddannelser og fagmoduler indenfor it-sikkerhed, it-programmer, databaser, netværk og systemer samt konceptudvikling.