Afgangsprojektet er det sidste skridt på vejen til din akademiuddannelse.

Når du har bestået akademifagmoduler svarende til 50 ECTS point, er afgangsprojektet det eneste, du mangler for at færdiggøre din akademiuddannelse. 

Det er nu, du skal trække på al den viden og de erfaringer, du har gjort dig undervejs i din uddannelse, for det er i afgangsprojektet, at du nu skal dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at anvende teorier, metoder og modeller for at løse en kompleks, praktisk problemstilling.

Dit afgangsprojekt skal tage udgangspunkt i de centrale temaer, du gennemgår i løbet af uddannelsen. Du får tildelt en personlig vejleder, som du løbende kan sparre med omkring udfordringer i dit arbejde med afgangsprojektet.

Afgangsprojektet er en individuel projektopgave baseret på din egen problemstilling. Undervejs i projektskrivningsforløbet vil du få vejledning i:

  • Projektskrivning
  • Præsentationsteknik
  • Teorisøgning, empiri og metodekritik