Få styr på produkter, løsninger og opfølgning inden for commissioning

På faget ’Commissioning’ lærer du, at vurdere relevante parametre for sikring af et indreguleret byggeri samt at anvende og sammenstille anerkendte standarder inden for commissioning.

Desuden lærer du at tolke styringsdokumenter i relation til en commissioningproces og at identificere krav og koordinere idriftsættelsen ift. egen organisation.