Lær at varetage opsætning, dimensionering og montering af solcelleanlæg samt relaterede opgaver, når anlægget sættes i drift og afleveres til kunden.

Du vil på baggrund af modulet være i stand til at projektere og dimensionere solcelleanlæg. Du vil blive i stand til at udvælge komponenter, beskrive mekanisk konstruktion, beskrive kabling og dimensionere systemet til brug i et givet elsystem.

Du vil blive i stand til at beregne anlæggets produktion på baggrund af europæiske teknologistandarder for området.

Du vil ligeledes kunne beskrive og vurdere hvordan anlægget kan monteres på forskellige tagtyper.

Modulet certificerer dig som VE installatør for solcelleanlæg.