Hvordan sikrer du en overordnet retning i dit lederskab? Lær at lede strategisk. 

Fagmodulet lærer dig at lede ud fra et strategisk perspektiv – og argumentere for de strategiske handlemuligheder, du analyserer dig frem til. Med de kompetencer, du får, bliver dit lederskab tættere knyttet til organisationens langsigtede mål og planer. 

Du får redskaberne til at analysere, hvad en organisation kan, og hvor den har behov for kompetenceudvikling. Desuden lærer du at indsamle og analysere empiri om ledelsespraksis. 

Du bliver klædt på til at bruge strategiske styringskoncepter, og lærer at omsætte dine færdigheder til strategisk ledelse i praksis. 

Teori, metode og praksis går hånd i hånd, så du fra første dag på studiet kan praktisere det, du lærer.