I strategisk ledelse kommer du til at kunne arbejde med analyse, refleksion og håndtering af strategisk ledelse i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis.