Vil du sikre en overordnet retning i dit lederskab? Så lær at lede strategisk. 

Efter fagmodulet kan du lede ud fra et strategisk perspektiv – og argumentere for de strategiske handlemuligheder, du analyserer dig frem til. Med de kompetencer, du får, bliver dit lederskab tættere knyttet til organisationens langsigtede mål og planer. Dermed bliver du mere effektiv.

Du får redskaberne til at analysere, hvad en organisation kan, og hvor den har behov for kompetenceudvikling. Desuden lærer du at indsamle og analysere empiri om ledelsespraksis.

Du bliver klædt på til at bruge strategiske styringskoncepter og lærer at omsætte dine færdigheder til strategisk ledelse i praksis.

Forløbet integrerer teori, metode og praksis på en måde, så du kan gå ud og praktisere det, du lærer, fra første dag på studiet.