Vil du energioptimere fremtidens ventilationsanlæg? KEA lærer dig at måle, regulere og planlægge dig til succes.

Efter forløbet kan du anvise energibesparende tiltag på ventilationsanlæg – og du kan planlægge og tilrettelægge projekter for at gennemføre tiltagene.

Optimal ventilation kan være svær at opnå. Men med dette forløb udvider du din fagprofil, så du kan klare opgaven – også når det bliver vanskeligt.

Du får redskaber til at beregne, hvor store besparelser der kan opnås ved at gennemføre energibesparende tiltag på et ventilationsanlæg. Desuden lærer du at måle og beregne luftstrømme i ventilationsanlæg samt behov for luftskifte efter en bygnings funktion.

I forløbet indgår også beregning af SEL-værdier ud fra måling af luftstrømme og mærkeplader på ventilationsmotorer samt beregning af tryktab i ventilationsrør.

Endelig lærer du at registrere ventilationsanlæg i bygninger, så energiforbrug og muligheder for besparelser kan vurderes.

Du skal have gennemført fagmodulet Bygningskonstruktioner og energianlæg for at tage dette fagmodul.