Vil du være teamleder? Så få redskaberne til at blive det med succes. 

Efter fagmodulet kan du lede en gruppe igennem processen med at blive et velfungerende team. Du bliver kvalificeret til at etablere, udvikle og lede teams af forskellig størrelse. På den måde får du færdigheder, som er relevante i rigtig mange organisationer.

Du lærer at forstå de forskellige udviklingsfaser, som en gruppe går igennem. Og du lærer at udnytte forskellige teamroller til at udvikle teamet.

Du får redskaber til at opbygge en teamkultur omkring tværgående tænkning, helhedsforståelse og feedback. Desuden får du indsigt i kulturelle barrierer for at etablere en sådan fælles kultur.

Gennem forløbet kommer du altså hele vejen rundt om professionel teamledelse – og styrker derved en central del af din profil som leder.

Teamledelse er et valgfag på Akademiuddannelse i Ledelse.